Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 144
Hôm nay: 3867
Trong tuần: 19667
Trong tháng: 99839
Tất cả: 2778194
Chuyên mục - Tin trong ngành
Tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất

Ngày 15/01/2016, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTTTT về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất.

Ảnh minh họa

Để tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, nâng cao hiệu quả đầu tư của nhà nước và góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu:

Cục Viễn thông nghiên cứu, đề xuất chính sách quản lý đồng bộ, hiệu quả và tăng cường công tác thực thi nhằm bảo đảm thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững; tăng cường công tác thực thi các quy định về quản lý giá cước, khuyến mại, chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, công bố công khai thông tin về các doanh nghiệp vi phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Cục Viễn thông; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về viễn thông, các cơ chế, chính sách về chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động...

Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông và hành vi độc quyền trong hoạt động cung cấp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất; hướng dẫn, chỉ đạo thanh tra chuyên ngành các Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trên địa bàn...    

Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tăng cường thực thi các quy định của pháp luật liên quan tới dịch vụ truyền hình trả tiền nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền, đặc biệt là các dịch vụ truyền hình trả tiền được cung cấp trên cùng hạ tầng dịch vụ truy cập Internet băng rộng.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Cục Viễn thông và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm hành vi độc quyền cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị, khu dân cư tập trung, chung cư; yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh triển khai mạng cáp quang mới thay thế dần mạng cáp đồng, thu hồi cáp kết cuối không còn được sử dụng để bảo đảm, mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường...

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể về phát triển hạ tầng cáp quang; ưu tiên sử dụng công nghệ cáp quang để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định cho các thuê bao mới; sử dụng công nghệ cáp quang thay thế dần công nghệ truy nhập cáp đồng để nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet, đáp ứng việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ đa phương tiện đòi hỏi lưu lượng dữ liệu lớn như video độ phân giải cao (HD, 2K, 4K, 8K); đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/06/2013 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương...

Chủ đầu tư xây dựng công trình giao thông, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị, tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng (chung cư, tòa nhà văn phòng, khách sạn) thực hiện nghiêm quy định về quy hoạch công trình viễn thông tại Điều 57 Luật viễn thông và thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông tại Điều 42 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông; trong quá trình thiết kế, xây dựng và ký kết thỏa thuận sử dụng hạ tầng viễn thông thụ động với các doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm cho người sử dụng dịch vụ trong khu vực công trình xây dựng được lựa chọn doanh nghiệp viễn thông; đồng thời, không ký kết thỏa thuận độc quyền cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất với bất kỳ doanh nghiệp viễn thông nào./.

                                                                                    Kim Yến

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều