Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 121
Hôm nay: 3835
Trong tuần: 19635
Trong tháng: 99807
Tất cả: 2778162
Chuyên mục - Tin trong ngành
Ngày 15/2: Chính thức vận hành hệ thống một cửa liên thông cấp huyện

Theo Quyết định 214/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố vận hành hệ thống một cửa liên thông cấp huyện trên địa bàn tỉnh (gồm Phần mềm một cửa liên thông cấp huyện, cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác một cửa liên thông cấp huyện), kể từ ngày 15/2/2017 và yêu cầu các huyện- thị- thành chịu trách nhiệm tổ chức đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ công tác một cửa liên thông cấp huyện.

Địa chỉ truy cập khai thác sử dụng: Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Vĩnh Long http://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

Trang một cửa điện tử các huyện- thị- thành là:

TP Vĩnh Long http://motcua.tpvinhlong.vinhlong.gov.vn;

Long Hồ http://motcua.longho.vinhlong.gov.vn;

Vũng Liêm http://motcua.vungliem.vinhlong.gov.vn;

Mang Thít http://motcua.mangthit.vinhlong.gov.vn;

Tam Bình http://motcua.tambinh.vinhlong.gov.vn;

Trà Ôn http://motcua.traon.vinhlong.gov.vn;

Bình Minh http://motcua.binhminh.vinhlong.gov.vn;

Bình Tân http://motcua.binhtan.vinhlong.gov.vn

Phần mềm một cửa liên thông điện tử là một ứng dụng tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" để giải quyết các thủ tục hành chính.

Minh Quẩn Sưu tầm (Theo LÝ AN)

Nguồn: baovinhlong.com.vn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều