Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 131
Hôm nay: 3848
Trong tuần: 19648
Trong tháng: 99820
Tất cả: 2778175
Chuyên mục - Tin trong ngành
Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long tổ chức: Hội nghị triển khai Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và các chương trình hành động của Tỉnh ủy

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUK, ngày 16/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Kế hoạch 04-KH/ĐUSTTTT về triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa XII), những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Theo đó, ngày 13/01/2017, Đảng ủy Sở TT&TT tổ chức Hội nghị  triển khai Nghị quyết trung ương 4 khóa 12 và các chương trình hành động của Tỉnh ủy cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở.

            Ông Phan Văn Giàu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT triển khai NQ số 04-NQ/TW

Ông Phan Văn Giàu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT trực tiếp triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người Cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tại Hội nghị toàn thể đảng viên, CCVC và người lao động còn được quán triệt: Nghị quyết 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời kỳ hội nhập quốc tế; Chương trình xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2020; Chương trình nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời kỳ hội nhập quốc tế; Chương trình xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2020 và Chương trình thực hiện cải cách hành chính, chỉnh đốn đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, trong đó, xác định rõ vai trò quan trọng của Sở TT&TT trong việc tham mưu triển khai ứng dụng CNTT thực hiện hiện đại hóa nền hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phan Văn Giàu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT yêu cầu cấp ủy đảng các chi bộ cần tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chương trình, kế hoạch được trình bày tại Hội nghị này. Đồng thời, đảng viên, CCVC và người lao động được quán triệt tại hội nghị phải viết bài thu hoạch, trong đó phải thể hiện nhận thức của của cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp,.. đặc biệt là kiến nghị những biện pháp, giải pháp của đơn vị và trách nhiệm cụ thể của bản thân để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết./.

Hồng Hạnh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều