Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 189
Hôm nay: 3934
Trong tuần: 19734
Trong tháng: 99906
Tất cả: 2778261
Chuyên mục - Tin trong ngành
Tổng kết lĩnh vực CNTT năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Xác định vai trò quan trọng của ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, năm 2016 nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác lãnh chỉ đạo, điều hành và bước đầu mang lại hiệu quả và góp phần thực hiện cải cách hành chính. Cụ thể:

- Công tác tham mưu văn bản quản lý được quan tâm, một số kế hoạch, quy định quan trọng được ban hành giúp cho việc triển khai CNTT thuận lợi hơn như: Năm 2016 là năm đầu tiên tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020; kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2016-2020; quy định về quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong cơ quan nhà nước; thành lập đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh, 

- Về hạ tầng kỹ thuật: cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung. 100% cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện có xây dựng hệ thống mạng LAN kết nối mạng WAN của tỉnh; mạng diện rộng của tỉnh được triển khai đến 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng dùng chung, cơ sở dữ liệu trọng điểm trong thời gian tới.

- Về triển khai ứng dụng nội bộ: hệ thống quản lý văn bản và điều hành triển khai đến 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh đến cấp xã; hệ thống thư điện tử có 6.739 hộp thư với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 87%; tổng số tên miền được cấp là 107; văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số được triển khai rộng rãi, cấp chứng thư số cho 100% Sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện và 30% cấp xã; hoàn thành 02 cơ sở dữ liệu chuyên ngành (cơ sở dữ liệu hạ tầng bưu chính viễn thông trên hệ thống thông tin địa lý GIS, hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn).

- Về ứng dụng CNTT phục vụ doanh nghiệp và người dân: 100% các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện có cổng, trang thông tin điện tử cung cấp tương đối đầy đủ và kịp thời các thông tin về hoạt động của đơn vị, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến của trung ương, địa phương và đơn vị; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 2, 17 dịch vụ công đạt mức độ 3 và 28 dịch vụ đạt mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện tại, Tỉnh đang vận hành thử nghiệm Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và hệ thống Một cửa hiện đại cấp huyện, dự kiến vận hành chính thức trong quý I/2017.

- Về công tác đảm bảo an toàn thông tin: trong năm phát hiện và tiêu diệt được trên 2 triệu lượt nhiễm virus mã độc trên mạng diện rộng của tỉnh, 54 đơn vị có máy tính bị nhiễm mã độc botnet; hệ thống lọc spam thư điện tử của tỉnh đã chặn, cách ly được trên 180 ngàn thư rác, thư có virus mã độc,..

- Công tác tuyên truyền cải cách hành chính: bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và trên trang thông tin điện tử. Trong năm Tỉnh còn tổ chức hội thi tìm hiểu về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính; Kết quả thực hiện: có 22 đơn vị đăng ký dự thi với tổng số thí sinh là 441 thí sinh tham dự. Qua hội thi đã góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Vĩnh Long về cải cách hành chính, về triển khai ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính đến CCVC, từ đó tạo chuyển biến từ nhận thức thành hành động của các cấp, các ngành trong thực hiện cải cách hành chính.

 Ngoài ra, nhằm từng bước khẳng định vai trò quan trọng của ứng dụng CNTT , Sở TT&TT đã tham mưu Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh phát động thi đua ứng dụng CNTT và tổ chức đánh giá chấm điểm tin học hóa quản lý tất cả các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh. Đây là năm thứ 5 liên tiếp thực hiện và đã mang lại hiệu quả hơn so với trước đây, nhiều cơ quan, đơn vị tham gia rất quan tâm trong việc triển khai ứng dụng CNTT. Theo đó, các cơ quan, đơn vị được phân thành 9 khối theo mức độ sẳn sàng cho ứng dụng CNTT và các tiêu chí chấm điểm của từng khối khác nhau, đồng thời các tiêu chí được thay đổi theo từng năm để đảm bảo việc phù hợp mục tiêu triển khai ứng dụng CNTT. Kết quả, trong năm: 93 đơn vị đạt loại tốt, 24 đơn vị đạt loại khá và 08 đạt loại trung bình (bên cạnh đó, có 17 đơn vị chưa tham gia đánh giá). Qua đánh giá và bình xét thi đua, Sở TT&TT đã trình Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tham mưu, đề xuất trong triển khai ứng dụng CNTT.

Bên cạnh kết quả đạt được thì công tác triển khai ứng dụng CNTT còn một số hạn chế, khó khăn như: triển khai ứng dụng CNTT chưa đồng bộ, chưa liên thông và chưa chia sẻ dữ liệu dùng chung; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã triển khai thì hồ sơ trực tuyến còn ít; một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm nhiều công tác đảm bảo an toàn thông tin,…

Nhận thấy, năm 2017 là năm cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính và tiến tới xây dựng chính quyền điện tử. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Sở TT&TT sẽ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ sau:

            1. Tăng cường công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý, phục vụ triển khai các ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước.

            2. Tăng cường công tác tuyên truyền ứng dụng CNTT qua việc tổ chức hội thảo, hội thi, các tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trọng tâm là các thủ tục hành chính cấp huyện đã triển khai.

            3. Tổ chức tập huấn về CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức hành chính đạt trình độ CNTT cơ bản, đáp ứng khả năng khai thác và sử dụng có hiệu quả các ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực CNTT để đảm bảo an toàn thông tin cho Đội ứng cứu, các CCVC quản trị.

            4. Xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh nhằm đảm bảo việc triển khai các ứng dụng theo hướng liên thông, kết nối và chia sẽ dữ liệu dùng chung.

            5. Triển khai dự án CNTT đã được phê duyệt trong đó tập trung dự án chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long, đồng thời tiến hành đánh giá hiệu quả một số dự án đã triển khai./.

Hồng Hạnh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều