Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 149
Hôm nay: 3876
Trong tuần: 19676
Trong tháng: 99848
Tất cả: 2778203

Công nghê thông tin - Điện tử

1.   Đề nghị góp ý các tiêu chí và thang điểm thi đua về thực hiện tin học hoá quản lý năm 2017    

1. Công văn số 70/STTTT-CNTT ngày  22/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị góp ý các tiêu chí và thang điểm thi đua về thực hiện tin học hoá quản lý năm 2017.

2. Các mẫu chấm điểm:

- Mẫu chấm điểm 1A:  Sở, Ban

- Mẫu chấm điểm 1B: Các đơn vị trực thuộc Sở, Ban

- Mẫu chấm điểm 2: Cơ quan đảng, Tổ chức, Đoàn thể 

- Mẫu chấm điểm 3: UBND huyện, thị xã, thành phố

- Mẫu chấm điểm 4: Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố

- Mẫu chấm điểm 5: Ngành

- Mẫu chấm điểm 6: Ngân hàng

- Mẫu chấm điểm 7 (A1): Công ty, Doanh nghiệp

- Mẫu chấm điểm 7 (A2): Công ty, Doanh nghiệp

- Mẫu chấm điểm 8: Trường học

- Mẫu chấm điểm 9: Các hội, Đoàn thể nghề nghiệp 

3. Danh sách các cụm, khối thi đua CNTT năm 2017.

2.   Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh    

Tải các tài liệu tại đây:

1. Công văn số 51/STTTT-CNTT ngày 09/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh.

2. Mẫu báo cáo đính kèm.

3.   Góp ý dự thảo quy chế vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh    

Tải dự thảo Quy chế tại đây.

4.   Kế hoạch đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện “Tin học hóa quản lý” các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2016    

Tải các tài liệu tại đây:

1. Kế hoạch số 42/KH-STTTT ngày 04/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện "Tin học hóa quản lý" các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2016.

2. Quyết định số 115/QĐ-STTTT ngày 04/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Tổ đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện"Tin học hóa quản lý" các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2016.

3. Biểu mẫu Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT năm 2016.

5.   Cuộc thi "Tìm hiểu về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính"    

Tải tài liệu tại đây:

1. Tài liệu hướng dẫn làm bải thi cuộc thi "Tìm hiểu về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính".

2. Các tài liệu tham khảo cuộc thi "Tìm hiểu về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính".

6.   Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017    

Tải các biểu mẫu tại đây:

1. Công văn số 380/STTTT-CNTT ngày 23/9/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long về việc xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017.

2. Phụ lục hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017.

7.   Khảo sát đánh giá tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016    

Tải mẫu khảo sát tại đây.

8.   Điều tra ứng dụng máy tính và Internet ở các cơ quan hành chính năm 2016    

Tải mẫu phiếu điều tra tại đây.

9.   Khảo sát hạ tầng và một số ứng dụng CNTT tại các đơn vị trong cơ quan Nhà nước năm 2016    

Tải Mẫu khảo sát tại đây.

10.   Danh mục các thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 đã được công bố hợp quy    

 (Cập nhật đến ngày 5/5/2016) 

 Chi tiết xem tại đây.

 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết