Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 161
Hôm nay: 3895
Trong tuần: 19695
Trong tháng: 99867
Tất cả: 2778222

Công nghê thông tin - Điện tử

1.   Dự thảo quy chế vận hành mạng diện rộng tỉnh (WAN) thay thế Quyết định 09/2010/QĐ-UBND    

Download các file tại đây:

1. Công văn góp ý dự thảo quy chế vận hành mạng diện rộng tỉnh (WAN) thay thế Quyết định  09/2010/QĐ-UBND.

2. Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng WAN của UBND tỉnh Vĩnh Long. 

3. Các tài liệu tham khảo.

2.   Cung cấp số liệu phục vụ báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2016 (mẫu dành cho sở, ban, ngành, UBND, Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố)    

Download file tại đây.

3.   Cung cấp số liệu phục vụ báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2016 (mẫu dành cho Cục thuế)    

Download file tại đây.

4.   Họp ban chỉ đạo CNTT 7/2016    

Download file tại đây:

5.   Báo cáo việc bố trí và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT trong cơ quan nhà nước    

Download file tại đây.

6.   Tổng kết kế hoạch triển khai chứng thư số trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2012-2015 và đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm    

Download files tại đây:

1. Giấy mời họp về việc Tổng kết kế hoạch triển khai chứng thư số trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2012-2015 và đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm.

2. Dự thảo Báo cáo Tổng kết triển khai chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012-2015.

3. Dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020.

Tổng kết kế hoạch triển khai chứng thư số trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2012-2015 và đánh giá tình hình ứng dụng ...

7.   Hỗ trợ cung cấp số liệu xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin    

Download files tại đây:

1. Công văn số 199/STTTT-CNTT ngày 31/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long v/v hỗ  trợ cung cấp số liệu xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật  CNTT.

2. Các mẫu phụ lục:

- Phụ lục 1 (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Phụ lục 2 (Sở Tài chính).

- Phụ lục 3 (Sở Khoa học và Công nghệ).

- Phụ lục 4 (Các trường Đại học, Cao đẳng).

8.   Công văn số 107/STTTT CNTT ngày 30/03/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo các tiêu chí, thang điểm thi đua về thực hiện tin học hoá quản lý năm 2016    

Download file tại đây: 

1. Công văn số 107/STTTT CNTT ngày 30/03/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo các tiêu chí, thang điểm thi đua về thực hiện tin học hoá quản lý năm 2016

Công văn số 107/STTTT CNTT ngày 30/03/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo các tiêu chí, thang điểm thi ...

9.   Khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT phục vụ triển khai dự án "Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long"    

Download files tại đây:

1. Công văn số 141/STTTT-CNTTTT ngày 22/4/2016 về việc khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT   phục vụ triển khai dự án "Xây dựng     Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long".

2. Mẫu Phiếu khảo sát lập dự án đầu tư (dành cho VP.UBT, sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thị, thành phố).

3. Mẫu Phiếu khảo sát lập dự án đầu tư (dành cho UBND cấp xã, phường, thị trấn, các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh).

 

10.   Công văn số 108/STTTT-CNTT ngày 30/03/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông góp ý cho dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 09/2010/QĐ-UBND    

Download files tại đây:

1. Công văn số 108/STTTT-CNTT ngày 30/03/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông góp ý cho dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 09/2010/QĐ-UBND.

2. Tổng hợp các ý kiến.

3. Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày10/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy định về việc quản lý và vận hành mạng tin học hóa quản lý hành chính của UBND tỉnh Vĩnh Long

 

 Trang đầu    Trang trước    1    2    Trang cuối  

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết