Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 114
Hôm nay: 3132
Trong tuần: 23294
Trong tháng: 80116
Tất cả: 2758471

Văn bản tổng hợp

1.   Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quí I/2013 và phương hướng nhiệm vụ Quí II năm 2013    

Đính kèm

2.   Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2013.    

Đính kèm

3.   Báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014    

Đính kèm

4.   Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2013.    

Đính kèm

5.   Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi năm 2013.    

Đính kèm

6.   Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013    

Đính kèm

7.   Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình.    

Đính kèm

8.   Báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới Quí III/2013 và kế hoạch Quí IV/2013    

Đính kèm

9.   Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chiến lược trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.    

Đính kèm

 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết