Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 111
Hôm nay: 3125
Trong tuần: 23287
Trong tháng: 80109
Tất cả: 2758464

Danh sách văn bản Chỉ đạo điều hành

Trung ương

Địa phương

Khác

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực
191/QĐ-UBND 02/02/2017 Ủy Ban Nhân dân Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

190/QĐ-UBND 02/02/2017 Ủy Ban Nhân dân Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

60/QĐ-UBND 10/01/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
01/CT-BTTTT 03/01/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

2287/QĐ-BTTTT 21/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

996/STP-PBGDPL 20/09/2016 Khác Lĩnh vực khác
2086/QĐ-UBND 15/09/2016 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
3024/BTTTT-VNCERT 01/09/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1732/QĐ-UBND 11/08/2016 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

07/QĐ-BCĐCNTT 12/07/2016 Khác Công nghệ thông tin

09/QĐ-BCĐCNTT 12/07/2016 Khác Công nghệ thông tin

66/GPSĐBS-TTĐT 29/06/2016 Khác Công nghệ thông tin

119/BC-UBND 29/06/2016 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

60/QĐ-STTTT 28/06/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1049/QĐ-BTTTT 17/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

1049/QĐ-BTTTT 17/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

48/QĐ-STTTT 15/06/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

75/BC-STTTT 14/06/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1956/BTTTT-CNTT 13/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

16/KH-STTTT 03/06/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối