Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 181
Hôm nay: 3922
Trong tuần: 19722
Trong tháng: 99894
Tất cả: 2778249

Bưu chính Viễn thông

1.   Kkhảo sát hiện trạng hệ thống đài/trạm truyền thanh cơ sở    

Tải tài liệu tại đây:

1. Công văn số 23 /STTTT-BCVT ngày ngày 16/01/2017 của Sở Thông và Truyền thông về việc khảo sát hiện trạng hệ thống đài/trạm truyền thanh cơ sở.

2. Mẫu khảo sát.

2.   Khảo sát và đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016    

Tải các mẫu báo cáo tại đây:

1. Kế hoạch số 33/KH-STTTT ngày 26/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Khảo sát và đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016.

2. Mẫu Thống kê giá cước - khuyến mãi.

3. Mẫu Thống kê Internet.

4. Mẫu Thống kê SPCNTT&TT.

5. Mẫu Thống kê trạm BTS.

3.   Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo theo quy định    

Download files tại đây:

1. Công văn số 190 /STTTT -BCVT ngày 26/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long v/v Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo  theo quy định.

2. Các mẫu báo cáo:

Danh sách cột ăngten (mẫu 01/HT -BTS).

Danh sách trạm thu phát sóng thông tin di động (mẫu 02/HT -BTS).

Danh sách đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (mẫu 3/Internet).

Danh sách các điểm giao dịch, đại lý được doanh nghiệp ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước (mẫu 4/ĐUQ).

4.   Điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.    

Download files tại đây:

1. Công văn số 95/STTTT-BCVT ngày 22/3/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long về việc Điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.

2. Đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất. (mẫu 2)

3. Các mẫu khảo sát. (mẫu 1, 3, 4).

Điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.

5.   Tài liệu tập huấn số hóa truyền hình mặt đất    

Download files tại đây:

1. Bản tin phát thanh.

2. Slide báo cáo.

3. Tài liệu tham khảo.

4. Video clip

 

Tài liệu tập huấn số hóa truyền hình mặt đất

6.   Mẫu báo cáo Tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của phòng VHTT huyện    

Download file tại đây:

1. Mẫu báo cáo Tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của phòng VHTT huyện.

Mẫu báo cáo Tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện ...

7.   Báo cáo hiện trạng và nhu cầu thiết bị tại Đài/Trạm truyền thanh cơ sở    

Download các files tại đây:

1. Công căn số 175/BTTTT-KHTC ngày 18/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất thực hiện dự án thành phần thuộc CTMTQG nông thôn mới và CTMTQG giám nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

2. Công văn số 24/STTTT-BCVT ngày 22/01/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long về việc Báo cáo hiện trạng và nhu cầu thiết bị tại Đài/Trạm truyền thanh cơ sở.

3. Các phụ lục kèm theo.

Báo cáo hiện trạng và nhu cầu thiết bị tại Đài/Trạm truyền thanh cơ sở

8.   Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long    

Download files:

1. 16.2014.QĐ-UBND

2. phulucsudungdichvuinternetvatrochoidientu.doc 

3. phulucsudungdichvuinternet.doc 

4. phulucsudungtrochoidientucongcong.doc 

5. Danh mục trò chơi trực tuyến đã ngừng lưu hành

 Trang đầu    1    Trang cuối  

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết