Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 136
Hôm nay: 3857
Trong tuần: 19657
Trong tháng: 99829
Tất cả: 2778184

Giới thiệu tổng quát

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 
Căn cứ Đề án Tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-UBND, ngày 18/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;
 
Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá - Thông tin.
 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có tài khoản và con dấu riêng để giao dịch công tác.
 
TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ (Gồm 42 CBCCVC)
 
1. Lãnh đạo Sở:
 
Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh khi được yêu cầu.
 
Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
 
2. Cơ cấu, tổ chức của Sở, gồm:
 
- Văn phòng ( Tổ chức, Hành chính, Pháp chế, Quản trị, Tài chính);
 
- Phòng Thanh tra;
 
- Phòng Báo chí Xuất bản
 
- Phòng Kế hoạch tài chính.
 
- Phòng Bưu chính Viễn thông
 
- Phòng Công nghệ thông tin.
 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông   

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết