Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 102
Hôm nay: 3113
Trong tuần: 23275
Trong tháng: 80097
Tất cả: 2758452

Bưu chính Viễn thông - 10 thủ tục

Lĩnh vực Bưu chính Viễn thông; Tổng số: 10 thủ tục.

Tên thủ tục: 
STT Tên thủ tục Mức độ
1
Cấp Giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 
Mức độ 2
2
Cấp lại giấy phép Bưu chính khi giấy phép Bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. 
Mức độ 2
3
Cấp lại giấy phép Bưu chính (trong trường hợp giấy phép bưu chính hết hạn sử dụng). 
Mức độ 2
4
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được). 
Mức độ 2
5
Sửa đổi, bổ sung giấy phép Bưu chính 
Mức độ 2
6
Cấp lại giấy phép bưu chính (đối với trường hợp thông báo thay đổi nội dung liên quan đến hồ sơ cấp giấy phép bưu chính). 
Mức độ 2
7
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
Mức độ 2
8
Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ Internet. 
Mức độ 2
9
Cấp Giấy phép bưu chính 
Mức độ 2
10
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (đối với trường hợp thông báo thay đổi nội dung liên quan đến hồ sơ văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính) 
Mức độ 2