Dịch vụ công

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 150
Hôm nay: 3877
Trong tuần: 19677
Trong tháng: 99849
Tất cả: 2778204

Báo chí Xuất bản - 34 thủ tục

Lĩnh vực Báo chí Xuất bản; Tổng số: 31 thủ tục.

Tên thủ tục: 
STT Tên thủ tục Mức độ
1
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để hoạt động báo chí in 
Mức độ 2
2
Giấy chứng nhận có đủ điều kiện để xuất bản số phụ (đối với các cơ quan báo chí ở tỉnh) 
Mức độ 2
3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo nội dung thay đổi giấy phép hoạt động báo chí in (đối với các cơ quan báo chí ở tỉnh) 
Mức độ 2
4
Cấp giấy xác nhận có đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác để cấp giấy phép hoạt động báo điện tử (đối với các tổ chức đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử ở địa phương) 
Mức độ 2
5
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) 
Mức độ 2
6
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương 
Mức độ 2
7
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 
Mức độ 2
8
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để cấp lại giấy phép hoạt động báo chí in (đối với các cơ quan báo chí ở tỉnh) 
Mức độ 2
9
Giấy chứng nhận có đủ điều kiện để xuất bản phụ trương (đối với các cơ quan báo chí ở tỉnh) 
Mức độ 2
10
Giấy chứng nhận có đủ điều kiện để xuất bản đặc san (đối với các cơ quan, tổ chức ở tỉnh) 
Mức độ 2
11
Cấp giấy xác nhận có đủ điều kiện hoạt động theo nội dung sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí điện tử (đối với các cơ quan báo chí điện tử ở địa phương) 
Mức độ 2
12
Giấy xác nhận có đủ điều kiện tiếp tục hoạt động báo chí điện tử (đối với các cơ quan báo chí ở địa phương) 
Mức độ 2
13
Cấp giấy xác nhận có đủ điều kiện hoạt động chuyên trang báo chí điện tử (đối với các cơ quan báo chí điện tử thuộc tỉnh) 
Mức độ 2
14
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động theo nội dung sửa đổi, bổ sung giấy phép chuyên trang báo chí điện tử (đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh) 
Mức độ 2
15
Giấy xác nhận đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự đối với tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh 
Mức độ 2
16
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình (khi thay đổi một trong những nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình đã cấp, tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình phải thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp) 
Mức độ 2
17
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự đối với việc sản xuất kênh chương trình quảng bá của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh 
Mức độ 2
18
Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 
Mức độ 2
19
Cấp sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 
Mức độ 2
20
Cấp Văn bản chấp thuận việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí 
Mức độ 2
21
Cấp phép họp báo 
Mức độ 2
22
Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin 
Mức độ 2
23
Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài 
Mức độ 2
24
Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương 
Mức độ 2
25
Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương 
Mức độ 2
26
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương 
Mức độ 2
27
Giấy chứng nhận đăng ký máy Photocopy màu 
Mức độ 2
28
Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã 
Mức độ 2
29
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương 
Mức độ 2
30
Công văn đồng ý đối với việc phát lại chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương 
Mức độ 2
31
Công văn đồng ý đối với việc truyền tải thông tin bằng đài truyền thanh không dây 
Mức độ 2